دوره های آموزشی مجتمع پردیس تئاتر مستقل

کلاس های بازیگری پردیس تئاتر مستقل مشهد

NEDA

بازیگری / ندا محمدی

 • مربی دوره : ندا محمدی
 • 120 ساعت آموزش بازیگری (3 ترم 40 ساعته )
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : متد اکتینگ
 • دوره تولید نمایش
Yaser

بازیگری / یاسر عودی

 • مربی دوره : یاسر عودی
 • 120 ساعت آموزش بازیگری (3 ترم 40 ساعته )
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : بینش بازیگری
 • دوره تولید نمایش
HAMED

بازیگری فشرده / حامد امانپور

 • مربی دوره : حامد امانپور
 • 120 ساعت آموزش بازیگری (3 ترم 40 ساعته )
 • شهریه : 1,200,000 تومان - ( آموزش و تولید )
 • شیوه : بدن شاعرانه - کلاسیک
 • دوره تولید نمایش
RAMIN

بازیگری / رامین رخ فروز

 • مربی دوره : رامین رخ فروز
 • 120 ساعت آموزش بازیگری (3 ترم 40 ساعته )
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : سنفورد مایزنر
 • دوره تولید نمایش
TAVANA

بازیگری / فاطمه توانا

 • مربی دوره : فاطمه توانا
 • 120 ساعت آموزش بازیگری (3 ترم 40 ساعته )
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : تکیه بر تمرکز و خودشناسی با استفاده از همه شیوه های بازیگری
 • دوره تولید نمایش

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.
تماس / 09159793479

کلاس های بازیگری کودک و نوجوان پردیس تئاتر مستقل مشهد

Rahimzadeh

نمایش خلاق / سید جواد رحیم زاده

 • مربی دوره : سید جواد رحیم زاده
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • شهریه : 400,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : نمایش خلاق و تفکر خلاق - 8 تا 16 سال
 • دوره تولید نمایش
AYDAKOHESTANi

نمایش خلاق / آیدا کوهستانی

 • مربی دوره : آیدا کوهستانی
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • شهریه : 400,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : نمایش خلاق و تفکر خلاق - 5 تا 7 سال
 • دوره تولید نمایش
Adel

نمایش خلاق / عادل توکلی نسب

 • مربی دوره : عادل توکلی نسب
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • شهریه : 400,000 تومان ( بابت هرترم )
 • شیوه : نمایش خلاق و تفکر خلاق - نوجوان
 • دوره تولید نمایش

دوره های تخصصی تئاتر ( گریم تئاتر ، نمایشنامه نویسی ، کارگردانی تئاتر )

Pardis

نمایشنامه نویسی / سهند خیر آبادی

 • مربی دوره : سهند خیر آبادی
 • تعداد جلسات: 16 جلسه (32 ساعت)
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
HAMED

درام نویسی / حامد امانپور

 • مربی دوره : حامد امانپور
 • تعداد جلسات: 16 جلسه (32 ساعت)
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
Akbarpoor

کارگردانی تئاتر / حسین اکبرپور

 • مربی دوره : حسین اکبرپور
 • تعداد جلسات: 16 جلسه (32 ساعت)
 • شهریه : 500,000 تومان
 • دوره تولید نمایش
GHafari

گریم تئاتر / امیر حسین غفاری

 • مربی دوره : امیر حسین غفاری
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • شهریه : 500,000 تومان ( بابت هرترم )
 • تدریس: از مقدماتی گریم تا پیشرفته و تکمیلی گریم
 • برگزاری جشنواره گریم در انتهای دوره
 • دوره تولید نمایش

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.
تماس / 09159793479