دوره های آموزشی مجتمع پردیس تئاتر مستقل

کلاس های بازیگری پردیس تئاتر مستقل مشهد

NEDA

بازیگری / ندا محمدی

Yaser

بازیگری / یاسر عودی

HAMED

بازیگری فشرده / حامد امانپور

RAMIN

بازیگری / رامین رخ فروز

TAVANA

بازیگری / فاطمه توانا

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.
تماس / 09159793479

کلاس های بازیگری کودک و نوجوان پردیس تئاتر مستقل مشهد

Rahimzadeh

نمایش خلاق / سید جواد رحیم زاده

AYDAKOHESTANi

نمایش خلاق / آیدا کوهستانی

Adel

نمایش خلاق / عادل توکلی نسب

دوره های تخصصی تئاتر ( گریم تئاتر ، نمایشنامه نویسی ، کارگردانی تئاتر )

Pardis

نمایشنامه نویسی / سهند خیر آبادی

HAMED

درام نویسی / حامد امانپور

Akbarpoor

کارگردانی تئاتر / حسین اکبرپور

GHafari

گریم تئاتر / امیر حسین غفاری

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ، چنانچه سوالی دارید میتوانید از مسئول آموزش خانم شهرکی اطلاعات کسب نمایید.
تماس / 09159793479