علی ایزدپناه

سوابق تحصیلی

• کارشناسی | رشته ی بازیگری | دانشکده سینما ، تئاتر | دانشگاه هنر | تهران
• کاردانی | رشته ی کامپیوتر | دانشگاه فنی شهید منتظری | مشهد
• حضور در کارگاه “سیر بازیگری تکنیک” | تهران | رضا گوران
• حضور در کارگاه “بیان و جهان صدا” | تهران | آرش آبسالان
• حضور در کارگاه”موسیقی بدن” | تهران | ولادیمیر استانیفسکی

سوابق تدریس

• برگزاری کارگاه آموزشی ” بازیگری مقدماتی” | تابستان 91 | مشهد | گروه هلقه ها
• برگزاری کارگاه آموزشی ” تخیل و تحلیل اکت جسمانی” | پاییز 92 | تهران | پلاتو فطرس
• برگزاری کارگاه آموزشی “فرایند خلاقیت” | تابستان 93 | مشهد | گروه سالار
• تدریس بازیگری در نمایشهای محیطی | پاییز 96 | مشهد | دانشگاه علمی کاربردی
• تدریس ” بدن و بیان مقدماتی ” | تابستان و پاییز 96 | مشهد | آکادمی هنرهای نمایشی شمایل
• برگزاری اصول مقدماتی بازیگری (صدا،بیان،بدن. تخیل . تربیت حس) | تابستان و پاییز 97 | مشهد | آکادمی هنرهای نمایشی شمایل
• تدریس “اصول صدا و بیان ” | مشهد | مدرسه تئاتر کربن

سوابق کاری و حرفه‌ای

•  نمایش مکبث | بازیگر | پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر داننشجویی | تهران | 90
• نمایش بمباردمان | بازیگر | چهارمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر | تهران | 92
• نمایش در مضار توتون | بازیگر | اجرای عموم تالار محراب | تهران | 91
• نمایش باغ آلبالو | بازیگر | شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی | تهران | 89
• نمایش خواهران ماهیگیر | بازیگر و طراح | چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی | تهران | 93
• نمایش دست آخر | بازیگر | هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی | تهران | 94
• نمایش آفازیا | طراح و کارگردان و بازیگر | اجرای عموم تماشاخانه شمایل | مشهد | 95
• نمایش ناقوط | کارگردان | اجرای عموم پردیس تئاتر مستقل | مشهد | 97
• نمایش روزهایی که دوبار زیسته ام | نویسنده و کارگردان | اجرای عموم تماشاخانه شمایل | مشهد | 97
• نمایش نسخه پشتیبان | نوسینده و کارگردان | اجرا در بیست و نهمین جشنواره استانی خراسان رضوی | مشهد | 98

جوایز و افتخارات

• جایزه دوم بازیگری | چهارمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر / نمایش بمباردمان
• تقدیر نویسندگی و جایزه سوم کارگردانی | جشنواره بیست و نهم استانی خراسان | نمایش نسخه پشتیبان