فروزان غفاریان

سوابق تحصیلی

• کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه | دانشگاه فردوسی | مشهد
• دوره ی بازیگری| جهاددانشگاهی مشهد | عرفان شیرنگی | مشهد | 92
• دوره¬ی بازیگری و نمایشنامه نویسی | کانون تئاتر دانشگاه فردوسی | امیر نجفی | مشهد | 93

سوابق تدریس

• کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان | نمایش خلاق | مشهد |98-96
• دبستان غیرانتفاعی طلائیه | نمایش خلاق | مشهد | تابستان 97
• کالج دانشگاه فردوسی | آموزش زبان فرانسه به بزرگسالان | مشهد |99 تا کنون
• موسسه¬ی ماهان | زبان فرانسه به کودک و نوجوان | 98 تا کنون
• موسسه¬ی MCI | زبان فرانسه | مشهد | 1400 تا کنون

سوابق کاری و حرفه‌ای

• اخترک ب612 |سالن پردیس دانشگاه فردوسی و نیز دانشگاه شهید بهشتی | مشهد – تهران | نویسنده، بازیگر و کارگردان | زمستان 96
• کله پوکها | دانشگاه فردوسی | مشهد | کارگردان و بازیگر | مهرماه 94•

جوایز و افتخارات

• جشنواره تئاتر فرانکوفون | تهران | جایزه ی بهترین گروه تئاتر به زبان فرانسه (برای نمایش اخترک ب 612)| اردیبهشت 96
• کنکور فرانکوفونی | سفارت فرانسه در تهران | جایزه ی متن برگزیده به زبان فرانسه | اردیبهشت 1400
• جشنواره ی قصه گویی کانون کودک و نوجوان | تهران | جایزه ی دوم قصه گویی 90 ثانیه ای به زبان فرانسه | 98
• جشنواره¬ قصه گویی شب یلدا (به زبان فرانسه) | تهران | جایزه ی دوم قصه گویی | پاییز 99