معرفی مدرسان

جعفر حجازی
معرفی مدرسان

جعفر حجازی

سوابق تحصیلی • دانشگاه هنر تهران | کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر | تهران | 1395-1397 • آموزش بازیگری تئاتر | کارگاه میم| حسن عابدی و… | بجنورد | 1386 • ورکشاپ کارگردانی | فرهاد مهندس

ادامه مطلب . . .
عرفان شیرنگی
معرفی مدرسان

عرفان شیرنگی

سوابق تحصیلی • کارشناس ارشد کارگردانی نمایش | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | 96-1393 • کارشناس ادبیات نمایشی | دانشگاه هنر | تهران | 92-1388 • دیپلم ریاضی و فیزیک | سازمان ملی پرورش

ادامه مطلب . . .
علی ایزدپناه
معرفی مدرسان

علی ایزدپناه

سوابق تحصیلی • کارشناسی | رشته ی بازیگری | دانشکده سینما ، تئاتر | دانشگاه هنر | تهران • کاردانی | رشته ی کامپیوتر | دانشگاه فنی شهید منتظری | مشهد • حضور در کارگاه

ادامه مطلب . . .
نرگس گنجلو
معرفی مدرسان

نرگس گنجلو

سوابق تحصیلی ● دانشگاه شهید بهشتی | کارشناسی ارشد | زبان و ادبیات انگلیسی | تهران | 97-96 (نا تمام) ● دانشگاه فردوسی | کارشناسی | زبان و ادبیات انگلیسی | مشهد | 95-91 ●

ادامه مطلب . . .
فروزان غفاریان
معرفی مدرسان

فروزان غفاریان

سوابق تحصیلی • کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه | دانشگاه فردوسی | مشهد • دوره ی بازیگری| جهاددانشگاهی مشهد | عرفان شیرنگی | مشهد | 92 • دوره¬ی بازیگری و نمایشنامه نویسی | کانون

ادامه مطلب . . .
مصطفی دریادار
معرفی مدرسان

دکتر مصطفی دریادار

سوابق تحصیلی • دکترای تخصصی روانشناسی • فارغ التحصیل در رشته های مردم شناسی و سینما سوابق تدریس • برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی عمومی و تخصصی کودک، خانواده و بزرگسال در مراکز تخصصی روانشناسی از

ادامه مطلب . . .
محمدرضا سعادتی
معرفی مدرسان

محمد رضا سعادتی

سوابق تحصیلی • دانشگاه عالی فرهنگیان | کارشناسی | هنرهای تجسمی | 1388 • چند دوره کوتاه ساخت عروسک و ماسک • دوره آشنایی با گریم برای همکاران فرهنگی بصورت پراکنده سوابق تدریس • 29

ادامه مطلب . . .