حامد امان پور

حامد امان پور

کارگردان ، مدرس بازیگری

متولد خردادماهِ 1360، مشهد
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

نویسنده‌ی نمایش‌نامه‌های: 

"چمدانی پُر از رُز"، "زنبور مرده" (مشترک با صحرا رمضانیان)، "آنان که گذشته را به‌خاطر نمی‌آورند..."، "ابهریا"، "زنده‌ی جاری"، "مجلس چشم به‌راهی گودو به نقل از راویان وطنی اندر احوالات عبث‌نمایی" (مشترک با صحرا رمضانیان، رئوف دشتی، علی حاتمی‌نژاد)، "خودکُشی دسته‌جمعی دلفین‌ها"، "دویدن در شیب ملایم" (مشترک با علی حاتمی‌نژاد)، "زمانی برای مرغ دریایی بودن"، "حفره‌ی روباه"، "سندبادنامه به روایتِ شبانه‌های شهرزاد" (مشترک با صحرا رمضانیان)، "حیاط خلوت" (مشترک با علی حاتمی‌نژاد)، "ماشینیست؛ گزارش یک استنطاق"، "افراسیاب" (مشترک با سحر رضوانی)، "کوچ" (مشترک با سحر رضوانی) و...

کارگردانی نمایش‌های : 

"شب به‌خیر آقای بوگارت"، "چمدان"، "آوازهای عقیم زیر آفتاب" (مشترک با صحرا رمضانیان)، "دویدن در شیب ملایم" (مشترک با علی حاتمی‌نژاد)، "خرمگس" (مشترک با صحرا رمضانیان)، "نزدیک‌تر از نفس"، "کوچه‌ی بی‌انتها"، "حفره‌ی روباه"، "یک ساعت آرامش" (مشترک با سحر رضوانی) و...

بازیگر نمایش‌های :

"آنتیگونه یه جوریه" (به کارگردانی علیرضا ضیاچمنی)، "سه وضعیت نا متشابه" (به کارگردانی رئوف دشتی) ، "سال‌های سرد" (به کارگردانی علی حاتمی‌نژاد)، "شب به‌خیر آقای بوگارت"، "سوپ داغ با یه‌جفت چشم آب‌پز" (به کارگردانی عبدلله برجسته)، "آیه‌های غربت" (به کارگردانی رضا صابری)، "دیده‌ی بیدار" (به کارگردانی رضا حسینی)، "زنده‌ی جاری" (به کارگردانی محسن امیری)، "بگذار گاهی در حوالی خیال‌ت پرسه بزنم" (به کارگردانی علی حاتمی‌نژاد)، "من ایرجم پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف" (به کارگردانی عبدالله برجسته)، "مرخصی برای چند روز" (به کارگردانیِ حجت طباطبایی)