سید جواد رحیم زاده

سید جواد رحیم زاده

نمایش خلاق کودک و نوجوان

تئاتر را  از دوران مدرسه اغاز و در جشنواره تاتر مدارس شركت کرد. سید جواد رحیم زاده از سال 72  تا کنون به عنوان مربی تئاتر  در مهدکودک ها ، مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان های مختلف  سطح شهر مشهد و دانشگاه تربيت مشغول به فعالیت می نماید. هم چنین به عنوان مربی و مدرس تخصصی تئاتر کودک و نوجوان در آموزشگاه های مختلف فعالیت نموده است.
او دارای مدرك كارشناسي كارگرداني می باشد و تا اکنون عناوین زیادی از جمله بهترين كارگردان جشنواره هاي تاتر كودك و نوجوان همدان، رضوي بندرعباس، سوره ماه تهران و ... را کسب کرده است.