دوره های آموزشی مجتمع پردیس تئاتر مستقل

بازیگری مقدماتی بزرگسال

بازیگری مقدماتی بزرگسال

مربی دوره : حامد امانپور | ندا محمدی | یاسر عودی
تعداد جلسات : 40 ساعت ( چهار ترم 120 ساعت )
شهریه : 450,000 تومان ( بابت هرترم )

گریم

گریم


مربی دوره :
سمیه ارغوایی
تعداد جلسات : 10 جلسه
شهریه : 350,000 تومان

نمایشنامه نویسی

نمایشنامه نویسی

مربی دوره : علی حاتمی نژاد | حامد امان پور
تعداد جلسات : 16 جلسه
شهریه : 500,000 تومان

عکاسی تئاتر

عکاسی تئاتر


مربی دوره :
مهدی مصباحی
تعداد جلسات : 12 جلسه
شهریه : ثبت نام ندارد

نمایش خلاق نوجوان

نمایش خلاق نوجوان

مربی دوره : سید جواد رحیم زاده
تعداد جلسات : 12 جلسه
شهریه : 350,000 تومان

نمایش خلاق کودک

نمایش خلاق کودک


مربی دوره :
سید جواد رحیم زاده
تعداد جلسات : 12 جلسه
شهریه : 350,000 تومان